پنجشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۷

رياضيات دبستان


رياضي اول دبستان

رياضي دوم دبستان

رياضي سوم دبستان

رياضي چهارم دبستان

رياضي پنجم دبستان(اگر در ديدن مطالب مشكل داريد جهت نصب فلش پلير به اين‌آدرس مراجعه كنيد)

نصب Flash Player برای لوح های فشرده

نوشته شده توسط ( نبی اله ابراهيمي) در ۱۳:۱۲ بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و دوم شهریور ۱۳۸۷

نمونه سوالات امتحانی ریاضی دوم ابتدایینام ونام خانوادگی=         بسمه تعالی      مدت: 60  دقیقه

           امتحان: ریاضیات نوبت دوم         پایه:دوم ابتدایی      

بارم

1ـ 2متر چند سانتی متر است ؟  ........................

5/0

2 ـ ا متر و75 سانتی متر چند سانتی متر است ؟ ......................

1

3 ـ عدد های زیر را به حروف و رقم بنویسید .

پانصد وسی وچهار = ........................730 = ................

2

4 ـ زیر اعداد زوج خط بکشید ؟

      19   ،    18   ،    3   ،      34    ،      9    ،  6     ، 50

2

5 ـ  85 سانتی متر بیشتر است یا 1 متر و12 سانتی متر ؟

1  

6ـ کامل کنید؟

238 = ............... یکی و.............ه تایی و............... صدتایی .

609 = ............صدتایی و............ده تایی و.................یکی .

5/1

7 ـ ضرب های زیر را بنویسید

 


  ***   *** ***              ••••  ••••  ••••

  ........سه تا می شود .....       .......چهار تا می شود ........

 

2

8ـ در یکی از درمانگاه های کشور در ماه خرداد 456 نفر و در ماه تیر 467 نفر معالجه شدند ،

در ماه های خرداد و تیر  چند نفر به این درمانگاه مراجعه کردند ؟

          

2

 

9 ـ جمع و تفریق کنید ؟

            801             91         145               510

           123ـ             24ـ         327 +           51+

       _______       _______    _______       ____

       

2

                                                                                             

11ـ در جاهای خالی علامت(   > = < ) بگذارید ؟

 

 

                      ۳۹O ۹۸      ۱۹۵  O۱۵۹

                  ۶۵O ۳۸+۲۵            ۴۱  O ۱۴

2

 

12ـ رضا در مزرعه به  پدرش کمک می کند، آنها 475 بوته ی گوجه فرنگی کاشته

بودند ، 48 تای آنها خشک شد ، چند بوته گوجه فرنگی باقی مانده است ؟

                       

2

13 ـ نام شکل های زیر را بنویسید .۱نمره

 

                 °                 

  ........ ....            ..............        .............        ...............

نوشته شده توسط ( نبی اله ابراهيمي) در ۱۱:۵۵ قبل از ظهر |  لینک ثابت   •