یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸

آموزش کتاب جدید التالیف ریاضی یک ( اول دبیرستان )آموزش کتاب جدید التالیف ریاضی یک ( اول دبیرستان )


2- فصل دوم ( مجموعه ها )

3 -فصل سوم ( توان و رادیکال )

4- فصل چهارم ( چندجمله ایها و ....)

5- فصل پنجم ( معادلات درجه اول و دوم و....)

نوشته شده توسط ( نبی اله ابراهيمي) در 1:8 بعد از ظهر |  لینک ثابت   • نظر بدهید

نوشته شده توسط ( نبی اله ابراهيمي) در ۱۶:۵۰ بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸

آموزش کتاب جدید التالیف ریاضی یک ( اول دبیرستان )


2- فصل دوم ( مجموعه ها )

3 -فصل سوم ( توان و رادیکال )

4- فصل چهارم ( چندجمله ایها و ....)

5- فصل پنجم ( معادلات درجه اول و دوم و....)

نوشته شده توسط ( نبی اله ابراهيمي) در ۱۳:۸ بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیستم مرداد ۱۳۸۷

کاربرد تقسیم چند جمله ای ها


razz دوستان سلام
تقسیم چند جمله ای بر چند جمله ای را در سال اول دبیرستان یاد گرفتید. اکنون یکی از کاربرد های آن را یادآور می شویم:

 تصویر

نوشته شده توسط ( نبی اله ابراهيمي) در ۱۷:۲۸ بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیستم مرداد ۱۳۸۷

کاربرد تقسیم چند جمله ای هاکاربرد تقسیم چند جمله ای ها


razz دوستان سلام
تقسیم چند جمله ای بر چند جمله ای را در سال اول دبیرستان یاد گرفتید. اکنون یکی از کاربرد های آن را یادآور می شویم:

 تصویر

نوشته شده توسط ( نبی اله ابراهيمي) در ۱۶:۵۴ بعد از ظهر |  لینک ثابت   •